Sinceritat? Massa?

Els nens són sincers. De vegades massa. Què vol dir “més” raru? Que ja ho era? A quin nivell? A quin nivell ho sóc ara? Són preguntes retòriques, per cert…

Anuncis